Co oznacza usługa prawna na poziomie premium?

Prawo dla biznesu oznacza stosowanie przepisów prawa w celu usprawnienia funkcjonowania firm, zapewnienia strategicznego wsparcia i ciągłego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Adwokat doradzający przedsiębiorcom wie, że uświadomienie Klienta co do wieloaspektowych korzyści, kosztów i ryzyk związanych z różnymi wariantami biznesowej aktywności doprowadza życie przedsiębiorców do porządku.

Klienci żyją szybko, w zaawansowanym technologicznie świecie, nie mają czasu na odraczanie poczucia szczęścia w biznesie. Stosowanie przepisów prawa w działalności biznesowej powinno być ukierunkowane na pomaganie w zarządzaniu, prowadzeniu spraw oraz edukacji pracowników. Niezwykle istotny dla klientów działających międzynarodowo z szeroką gamą transgranicznych aktywów i pasywów jest czas. Osoby, które mają mniej czasu niż pieniędzy chcą efektywnie nim zarządzać. Dlatego sięgają po usługę prawną świadczoną na poziomie premium. Taki model współpracy przedsiębiorcy z prawnikiem daje przewagę osobom, które chcą panować nad wielowątkowym biznesem i zachować widok z szerokiej perspektywy na wszystkie sprawy.

W tym modelu istotne jest poczucie bezpieczeństwa i satysfakcja z zabezpieczenia biznesu. Klient odzyskując swój czas skupia się na dokonywaniu wyborów biznesowych, podboju nowych przestrzeni rynkowych i odzyskuje radość życia.

W tym układzie współpracy zadaniem prawnika jest zapewnienie Klientowi przewagi konkurencyjnej oraz przekierowanie całego systemu na osiągnięcie skoku wartości. Efektem jest utrwalenie pozytywnych zmian i sprawne funkcjonowanie firm.

Jak odróżnić Adwokata stosującego holistyczne podejścia od tradycjonalisty?

Holistyczny Adwokat jest mądrym doradcą. Myśli i działa w sposób całościowy, patrzy w przyszłość. Prezentuje prewencyjne podejście do prawa i jest ukierunkowany na zapobieganie przyszłym sporom, tak by uniknąć czasochłonnej i kosztownej ścieżki wojennej.

Holistyczny Adwokat powinien posiadać tzw. kompetencje miękkie, odpowiednie zdolności komunikacyjne oraz właściwości osobowe, by sprostać postawionym zadaniom. Zdolności interpersonalne Adwokata, jego świadomość połączenia między prawem a działalnością gospodarczą pozwalają mu na odpowiednio wczesną interwencję, uchwycenie innej perspektywy i zaspokojenie potrzeb Klienta. Dzięki eliminacji na samym początku błędów i niedoskonałości dochodzi do wzrostu produktywności i efektywności działalności Klienta.

Bieżące doradztwo biznesowe przez Adwokata, czujnego na okoliczności mogące wywołać problemy prawne czy spór sądowy, przynoszą większą wartość dla klientów i w perspektywie czasu znacznie większe zyski. Adwokat ukierunkowany na interesy Klienta, zapobiega eskalowaniu konfliktów i powstawaniu kosztów rozstrzygania sporów na drodze sądowej.

„Prawo w działaniu” oznacza dla Holistycznego Adwokata ocenę sytuacji Klienta z lotu ptaka oraz humanistyczne podejście do usług prawniczych. Często w kontekst prawny wdzierają się porady o wymiarze życiowym i praktycznym, na styku prawa i wielu innych dziedzin. Kompetentny Adwokat pomaga Klientom zbudować podstawy współpracy i pozytywne relacje. Wkłada wiele wysiłku w ułożenie stosunków gospodarczych, tak by zapobiegać powstawaniu sytuacji, które będą miały dla Klienta negatywne skutki.

Tradycyjne podejście do wykonywania prawa jest najczęściej rywalizacyjne, ustalające stopień zawinienia stron, kto ma rację. To podejście instrumentalne, siłowe, w schemacie: „wygrany – przegrany”.

Adwokat Tradycjonalista skoncentrowany jest na wąsko rozumianej skuteczności w danej sprawie, z pominięciem relacji, odczuwanym cierpieniem przez strony. Pomija fakt, że z czasem zmieniają się wartości i potrzeby stron.

Kompetentny Adwokat wie, że ze względu na długi czas procesu sądowego wygrana często okazuje się nieaktualna, bez wartości. Dlatego potrafi pokazać inną perspektywę i położyć nacisk na polubowne rozwiązania. Ma świadomość, że porozumienie zapewnia pozostawanie w relacjach przez strony i buduje trwały spokój.

Na czym polega humanistyczne wykonywanie prawa?

Reprezentując Klienta Adwokat jest powołany do udzielania pomocy prawnej człowiekowi, niezależnie od tego, co myśli i jaki jest. Wykonując zawód zaufania publicznego, zawodowy Pełnomocnik powinien posiadać umiejętność słuchania, zrozumienia potrzeb Klienta.

W humanistyczne wykonywaniu prawa Adwokat na uwadze ochronę dobrostanu i satysfakcji przedsiębiorcy pomimo trwających procesów sądowych.

Adwokat ustala dotychczasowy okres trwania stosunków gospodarczych stron, ich wartość i czas przyszłych kontraktów. Ma na uwadze przyczyny problemu prawnego, właściwości firmy, potrzeby i interesy przedsiębiorstwa oraz zawodowe i społeczne uwarunkowania Klienta. Dokonuje wieloaspektowej diagnozy sprawy, tak by zrozumieć kontekst sytuacyjny, prawny i pozaprawny wymiar sporu.

W sytuacjach kryzysowych Klienta Adwokat podejmuje natychmiastową reakcję i wdraża plan naprawczy. Adwokat humanistycznie wykonujący zawód dąży do całościowego rozpoznania konfliktu, pomaga go opanować, a następnie wybrać optymalną formę jego rozwiązania.

Adwokat adaptuje Klienta do życia ze sprawą w toku, do warunków wewnętrznych i zewnętrznych związanych z zagadnieniem prawnym. Opracuje strategię obejmującą cały system działań firmy, dąży do trwałego i faktycznego rozwiązania problemu, zlikwidowania jego przyczyn oraz ułożenia dobrych stosunków między stronami i wewnątrz organizacji.

Działania prawne są nakierowane na zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji Klienta z przebiegu postępowania, niezależnie od ostatecznego wyniku. Nie zawsze liczy się efekt „wygranej tu i teraz”. Decydujące znaczenie ma nie ilość orzeczeń sądowych i użytych paragrafów, lecz sposób w jaki je połączymy, z użyciem wiedzy prawnej, pozaprawnej, życiowej i praktycznej.

KONTAKT

ul. Łukasza Górnickiego 3 lok. 7 i 10
02-063 Warszawa
e-mail: kancelaria@wawadwokat.pl

Tel. 22 658 39 87
Fax. 22 247 20 19

Kontakt

Copyright © 2022 RYBICKA SIEŃKO ADWOKACI SP.P. All Rights Reserved