OFERTA
Adwokat Concierge

Usługa Adwokat Concierge objęta jest najwyższymi standardami obsługi, nieograniczoną dostępnością w relacji prawnik – klient oraz indywidualnym podejściem. Usługę można sprowadzić do głównych trzech grup tematycznych:

Biznes
Stworzenie całościowego układu, w tym portfela umów, zabezpieczeń prawnych, co skutkuje uzdrowieniem wewnętrznych procesów, trwałą zmianę i wzrost organizacji. Zastosowanie wielopoziomowego systemu wsparcia i poprawa stanu wyjściowego.
Adaptacja klienta do życia ze sprawą
Przystosowanie klienta do codziennego funkcjonowania w określonym układzie warunków prawnych, wyprowadzając go z poczucia bezradności i skrajnych stanów emocjonalnych.
Wdrożenie rozwiązań prawnych
Układanie taktyki procesowej i prowadzenie sporów sądowych.
Nową jakość współpracy z adwokatem
Kim jest Adwokat Concierge?

Adwokat Concierge to zawodowy pełnomocnik, mądry i zaufany doradca, który pomaga klientom podejmować świadome decyzje zawodowe, biznesowe, osobiste i prawne, bez obawy, że stosowane rozwiązania nie uwzględniają wszystkich aspektów jego życia. Ta wysokiej klasy oferta jest idealna dla osób, które mają więcej pieniędzy, niż czasu i gotowi są na nową jakość współpracy z adwokatem. Godzą się zapłacić wyższą cenę za doskonałą jakość, szybkość i dostępność.   Adwokat Concierge występuje jako partner klienta, dostarcza nie tylko rozwiązania prawne, ale także uczestniczy w ogólnej strategii biznesowej, działaniach marketingowych i udziela osobistych porad życiowych. Jest to luksusowy model biznesowy, w którym usługa polega na błyskawicznym uwolnieniu reprezentowanej osoby lub firmy od cierpienia i natychmiastowym podjęciu odpowiedzialności tak, by przywrócić cały układ do równowagi i odbudować utracony poziom funkcjonalności.   Istotą tej usługi jest możliwość zastosowania całego arsenału prawnego w sądzie, kiedy wcześniejsze działania mediacyjne nie przynoszą efektu. Przyjęta na sali sądowej taktyka walki i strategii bierze swój początek w poczuciu obowiązku uzyskania przewagi nad przeciwnikiem we wszystkich dziedzinach w imieniu reprezentowanego klienta. Istotnym walorem usługi jest holistyczne podejście adwokata do zapobiegania powstawaniu sporów celem uniknięcia wojennej ścieżki, która jest destrukcyjna, czasochłonna i kosztowna.

Efektem korzystania z usługi Adwokata Concierge jest uzyskanie pozytywnej i indywidualnej przemiany u klienta, w wyniku której jego działania w wybranych obszarach życia są skoordynowane i harmonijne. Usługa obejmuje od najprostszych do najbardziej skomplikowanych działań, w których może dochodzić do skumulowania kilkudziesięciu procesów sądowych.

O efekcie decyduje akceptacja klienta, że wszelkie decyzje w uzgodnionych obszarach działania będą podejmowane wspólnie z Adwokatem Concierge.  Adwokat oczekuje od klienta ścisłej współpracy i stosowania się do jego zaleceń. Celem jest usunięcie problemów prawnych przy zastosowaniu wielopoziomowego systemu wsparcia i poprawa stanu wyjściowego.

Usługa Adwokat Concierge jest skierowana do osób prywatnych, firm oraz instytucji. Luksusem dla klientów wybierających usługę Adwokat Concierge jest świadomość, że dostępny jest prawnik, który w każdej chwili jest gotowy zająć się ich sprawami przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Osobisty Concierge odbierze telefon o każdej porze dnia i nocy bez względu na okoliczności. To idealne rozwiązanie dla osób, które mają ekskluzywne i sprecyzowane oczekiwania w obszarze jakości współpracy.

Napisz do nas
Rybicka Sieńko Adwokaci Sp. p.

  KONTAKT

  ul. Łukasza Górnickiego 3 lok. 7 i 10
  02-063 Warszawa
  e-mail: kancelaria@wawadwokat.pl

  Tel. 22 658 39 87
  Fax. 22 247 20 19

  Kontakt

  Copyright © 2022 RYBICKA SIEŃKO ADWOKACI SP.P. All Rights Reserved