OFERTA
Prawo gospodarcze i prawo umów

Jesteśmy dla przedsiębiorców potrzebujących niestandardowych rozwiązań i wsparcia prawnego w budowie rynkowej przewagi konkurencyjnej przy rozwoju struktury biznesowej.

PRAWO SPÓŁEK
Świadczymy bieżącą pomoc prawną w prowadzeniu posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń przynoszącą rezultat biznesowy. Doradzamy przy kupnie i sprzedaży udziałów, akcji. Prowadzimy transakcje kupna i sprzedaży przedsiębiorstw.
SPORY KORPORACYJNE
Reprezentujemy interesy klientów w sporach korporacyjnych związanych z zaskarżaniem uchwał podjętych na zgromadzeniach wspólników, w sprawach o wyłączenie wspólnika, czy o rozwiązanie spółki. Prowadzimy sprawy w związane z odpowiedzialnością członków organów spółek.
FORMA PRAWNA
Pomagamy w doborze formy działalności gospodarczej z uwzględnieniem aspektów podatkowych, biznesowych i ekonomicznych. Własne doświadczenie praktyczne przekładamy na zapewnienie naszym klientom bezpieczeństwa prawnego.
PRAWO UMÓW
Pomagamy zaoszczędzić czas i kapitał w transakcjach o wielkim znaczeniu biznesowym. Sporządzamy umowy zapewniające najlepsze rozwiązania prawne przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb klientów. Przygotowujemy dokumentację dla zabezpieczenia transakcji handlowych.
NEGOCJACJE
Zapewniamy wsparcie strategiczne w zakresie przygotowania, opiniowania oraz negocjowania warunków biznesowych we wszelkiego rodzaju umowach w obrocie gospodarczym. Wdrażamy najkorzystniejsze rozwiązania.
ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI
Pomagamy dobrać bezpieczny sposób zakończenia działalności gospodarczej, zakończyć bieżące interesy gospodarcze, ściągnąć wierzytelności, wypełnić formalności oraz upłynnić majątek spółki.
OFERTA
Inwestycje budowlane i nieruchomości

Zapewniamy klientom bezpieczny obrót nieruchomościami. Prowadzimy postępowania administracyjne i procesy sądowe w obszarze prawa budowlanego.

AUDYT PRAWNY NIERUCHOMOŚCI
Badamy stan prawny nieruchomości i oceniamy prawne aspekty związane z nabyciem i korzystaniem z nieruchomości. Przeprowadzamy audyty prawne nieruchomości, tak, by wyeliminować potencjalne ryzyko związane z nabyciem nieruchomości lub udziałów, akcji spółki, która posiada nieruchomości.
PROCESY INWESTYCYJNE
Wspieramy klientów realizujących procesy inwestycyjne i transakcje kapitałowe w obrocie nieruchomościami. Doradzamy w branży budowlanej i deweloperskiej. Występujemy po stronie kupującego i sprzedającego. Uczestniczymy w przygotowaniu organizacyjnym, finansowym i prawnym inwestycji przy wszystkich typach nieruchomości.
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI
Własne doświadczenie biznesowe w projektach deweloperskich sprawia, że rozumiemy i odpowiadamy na potrzeby branży nieruchomościowej. Doradzamy przy wnoszeniu nieruchomości oraz kapitału do spółek. Obsługujemy transakcje obrotu nieruchomościami na wszystkich etapach.
STRATEGIE INWESTYCJI
Wspieramy klientów przy planowaniu strategii realizacji i rozliczeniu inwestycji, tak by oszczędzić ich czas i pieniądze. Przeprowadzamy naszych klientów przez procesy inwestycyjne, począwszy od negocjacji i zakończywszy na rozliczeniu kosztowym inwestycji.
OBSŁUGA DEWELOPERÓW
Doradzamy w ułożeniu optymalnej struktury korporacyjnej oraz kapitałowej z uwzględnieniem odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Oferujemy pomoc prawną przy nabyciu gruntu, zawarciu umów z wykonawcami robót oraz opracowaniu umów deweloperskich i innych przenoszących własność.
PRAWO BUDOWLANE
Reprezentujemy klientów w sporach wynikających z umów z inwestorami, deweloperami, czy wykonawcami robót w postępowaniach cywilnych, administracyjnych, podatkowych i karnych. Pomagamy w uzyskaniu wszelkich decyzji administracyjnych, warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę.
Napisz do nas
Rybicka Sieńko Adwokaci Sp. p.

  KONTAKT

  ul. Łukasza Górnickiego 3 lok. 7 i 10
  02-063 Warszawa
  e-mail: kancelaria@wawadwokat.pl

  Tel. 22 658 39 87
  Fax. 22 247 20 19

  Kontakt

  Copyright © 2022 RYBICKA SIEŃKO ADWOKACI SP.P. All Rights Reserved