OFERTA
Polski Ład
Administracja

Zachowujemy postawę ekspansywną na cel. Prowadzimy postępowania podatkowe, administracyjne i sądowoadministracyjne na wszystkich szczeblach i w każdym zakresie.

PLANOWANIE PODATKOWE
Przedstawiamy klientom indywidualnie dobrane rozwiązania prawne, podatkowe i praktyczne. Opracowujemy strategiczne, korzystne formy opodatkowania mające na względzie Polski Ład oraz zmiany w systemie podatkowym, tak, by zmniejszyć obciążenia fiskalne klientów.
POSTĘPOWANIA PODATKOWE
Przejmujemy w całości odpowiedzialność za przygotowanie i prowadzenie postępowań podatkowych i skarbowych. Reprezentujemy przedsiębiorców w kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych oraz postępowaniach podatkowych, także na etapie sądowoadministracyjnym.
STRUKTURA BIZNESOWA
Doradzamy w przebudowie struktury biznesowej na wielu płaszczyznach, ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego. Pomagamy przezwyciężyć problemy organizacyjne.
ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU
Opracowujemy indywidualne podatkowe strategie zabezpieczenia majątku firm i osób prywatnych. Zapewniamy prawną i podatkową ochronę członków organów spółek kapitałowych.
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE
Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami władzy publicznej – państwowej lub samorządowej. Minimalizujemy dolegliwości związane z ogromem regulacji prawnych.
OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW
Pomagamy w legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, uzyskaniu obywatelstwa, w nabyciu nieruchomości, czy rozpoczęciu działalności gospodarczej. Reprezentujemy w postępowaniach przed Strażą Graniczną.
Napisz do nas
Rybicka Sieńko Adwokaci Sp. p.

  KONTAKT

  ul. Łukasza Górnickiego 3 lok. 7 i 10
  02-063 Warszawa
  e-mail: kancelaria@wawadwokat.pl

  Tel. 22 658 39 87
  Fax. 22 247 20 19

  Kontakt

  Copyright © 2022 RYBICKA SIEŃKO ADWOKACI SP.P. All Rights Reserved