OFERTA
Prawo karne gospodarcze

Bronimy przed nieuzasadnionymi atakami ze strony firm konkurujących oraz organów państwowych w oparciu o regulacje prawa karnego gospodarczego.

OBRONA W SPRAWACH KARNYCH
Reprezentujemy osoby fizyczne i prawne pokrzywdzone działaniem organów państwowych w sprawach o wyłudzenie, o fałszerstwo, o pranie brudnych pieniędzy, o wyprowadzanie majątku ze spółek kapitałowych i in. Działamy na wszystkich etapach.
SYTUACJE KRYZYSOWE
Zarządzamy sytuacjami kryzysowymi, podejmujemy decyzje i działamy w toku czynności zatrzymania, przeszukania, bronimy przed zastosowaniem tymczasowego aresztowania. Zapewniamy wysoki stopień skuteczności.
POKRZYWDZENI
Pomagamy osobom i firmom pokrzywdzonym działaniami przestępczymi. Reprezentujemy w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny i oskarżyciel subsydiarny.
LINIA OBRONY
Dokonujemy prawnokarnych analiz, opracowujemy strategie obrony. Dynamicznie dostosowujemy taktykę procesową do wymagań sytuacji. Jesteśmy zaangażowani w sprawy klienta w wartościowy sposób.
STRATEGIA NA PRZYSZŁOŚĆ
Działamy rozważnie i bezpiecznie. Oceniamy ryzyko związane z praniem pieniędzy, wdrażamy w instytucjach obowiązanych wymogi podyktowane ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Oferujemy znacznie wyższą wartość.
OCHRONA MAJĄTKU
Budujemy strategię ochrony w przyszłych działaniach klientów. Doradzamy jak ochronić i zabezpieczyć majątek prywatny i firmowy w postępowaniach karnych i karnoskarbowych.
Napisz do nas
Rybicka Sieńko Adwokaci Sp. p.

  KONTAKT

  ul. Łukasza Górnickiego 3 lok. 7 i 10
  02-063 Warszawa
  e-mail: kancelaria@wawadwokat.pl

  Tel. 22 658 39 87
  Fax. 22 247 20 19

  Kontakt

  Copyright © 2022 RYBICKA SIEŃKO ADWOKACI SP.P. All Rights Reserved