Każda sprawa, z jaką zgłaszają się do nas Klienci, jest dokładnie analizowana i oceniana pod kątem szansy osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Informujemy Klienta o przepisach prawnych, które mają zastosowanie w danej sprawie i wspólnie uzgadniamy strategię działania.

Honorarium i forma rozliczenia są zawsze ustalane z Klientem w trakcie spotkania, tak, aby Klient był usatysfakcjonowany. Wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju zlecenia, terminu wykonania, nakładu pracy i stopnia skomplikowania sprawy.

Formy rozliczeń – można łączyć, w zależności od rodzaju sprawy i potrzeb Klienta:

  1. Ryczałtowa – polega na ustaleniu z góry określonej kwoty wynagrodzenia. Jest stosowana w sprawach, w których możliwe jest określenie nakładu pracy z góry;
  2. Prowizyjna – polega na ustaleniu procentu wynagrodzenia z wartości przedmiotu sporu. Jest stosowana w sprawach o zapłatę lub innych, w których roszczenie ma wymiar pieniężny, o określonej wartości;
  3. W oparciu o stawki godzinowe – jest naliczane za godzinę pracy merytorycznej. Jego wysokość zależy od nakładu pracy w danej sprawie. Ta forma rozliczenia jest stosowana w przypadku stałej i bieżącej obsługi prawnej, gdy zakres prac i nakład pracy nie jest możliwy do określenia z góry;
  4. Od sukcesu – wynagrodzenie jest naliczane, jako procent od wartości przedmiotu sporu w przypadku wygrania sprawy. Jednakże Kancelaria nie przyjmuje spraw z wynagrodzeniem wyłącznie „od sukcesu”.

Termin płatności – Kancelaria zawsze pobiera zaliczkę na poczet prowadzonej sprawy. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.