Dzięki konsekwentnemu zdobywaniu wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy, ta dziedzina stała się jedną z najważniejszych specjalizacji naszej Kancelarii.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, których przedmiotem są najczęściej roszczenia związane z rozwiązaniem umów o pracę, mobbingiem, wypadkami przy pracy.

Nasz zespół zapewnia Klientom pełną obsługę prawną oraz doradztwo w obszarze prawa pracy.