Niezwykle skomplikowane i wymagające przepisy prawa dotyczące działalności w branży gier hazardowych są przyczyną wielu problemów podmiotów gospodarczych z nią związanych.

Dodatkowym elementem komplikującym sytuację jest dynamiczny rozwój hazardu w Internecie, za którym nie podąża szczegółowa regulacja w prawie polskim. Brakuje jasnych zasad dotyczących organizacji i reklamy tego rodzaju przedsięwzięć oraz zasad uczestnictwa w nich.

Nasza Kancelaria wspiera Klientów w rozwiązywaniu problemów prawnych powstałych na tle ustawy o grach hazardowych. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach podatkowych, karnoskarbowych i innych prowadzonych przez urzędy celne, prokuratury i sądy.