Zdrowy rozsądek podpowiada, że korzyści płynące z działalności twórczej, w dowolnej dziedzinie, przysługują przede wszystkim twórcy. Na co dzień często spotykamy jednak sytuacje, które przeczą tej, wydawałoby się, prostej prawdzie.

W toku codziennej działalności trudno jest ocenić granice naszej własności i prawa z niej wynikające.

Przedmiotem prawa autorskiego i własności przemysłowej są szeroko pojęte rezultaty działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Mogą to być utwory literackie, plastyczne, fotograficzne, graficzne, architektoniczne, urbanistyczne, audio-wizualne, a także wzory przemysłowe i programy komputerowe.

W sytuacji, gdy rezultaty naszego wysiłku są wykorzystywane przez osoby trzecie bez naszej zgody, konieczna jest stanowcza reakcja.

Nasz zespół doskonale rozumie komplikacje wynikające z naruszania praw autorskich czy własności przemysłowej. Dlatego pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z tym obszarem.