Dobra osobiste są przymiotem każdej osoby fizycznej i prawnej. Zaliczamy do nich m.in. wolność, dobrą reputację, wizerunek, nazwę, prawo do prywatności, tajemnicę korespondencji, twórczość naukową i artystyczną.

W bieżącej działalności gospodarczej często mamy do czynienia z sytuacjami, w których dobra osobiste są naruszane i jedynym skutecznym rozwiązaniem jest pomoc prawna doświadczonej Kancelarii Adwokackiej.

Nasi prawnicy od lat reprezentują swoich Klientów w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, których rezultatem jest doprowadzenie do zaniechania szkodliwych działań, naprawienia ich skutków, uzyskania odszkodowania bądź zadośćuczynienia.