W dobie nasycenia rynku dużą ilością konkurujących podmiotów gospodarczych, przypadki działań, które mają znamiona nieuczciwej konkurencji zdarzają się niezwykle często.

Dlatego też zorientowaliśmy znaczną część swoich działań na pomoc naszym Klientom w ochronie ich interesów przed działaniami sprzecznymi z prawem lub dobrymi obyczajami.

Nasze wsparcie polega na przeciwdziałaniu czynom nieuczciwej konkurencji. Do najczęściej prowadzonych przez nas spraw należą spory dotyczące nieuczciwej reklamy, naśladownictwa, kopiowania patentów, wykorzystywania know-how i nielegalnego pozyskiwania tajemnic przedsiębiorstwa.