Każdy kto ma do czynienia z branżą budowlaną zdaje sobie sprawę, że jedną z najbardziej czasochłonnych i dokuczliwych trudności podczas realizacji inwestycji budowlanej jest skomplikowany stan prawny. Spory pomiędzy stronami mogą pojawić się na każdym etapie współpracy, począwszy od negocjacji warunków umowy, poprzez jej wykonanie, a skończywszy na rozliczeniu inwestycji.

Nasi adwokaci współpracują z wieloma większymi i mniejszymi podmiotami branży budowlanej. Rozwiązywanie rutynowych, jak i nietypowych sporów dało nam głęboką wiedzę o mechanizmach działających w branży. Dzięki temu możemy wspierać naszych klientów na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej i pomóc oszczędzić ich czas i środki.

W prowadzonych sprawach szczególną uwagę poświęcamy problemom związanym z terminami wykonania, zapłatą wynagrodzenia, karami umownymi i zakresem prac (np. pojawienie się prac dodatkowych).