Nasza Kancelaria oferuje przedsiębiorcom pełną, bieżącą obsługę prawną. Zapewniamy szybką i skuteczną pomoc w rozwiązywaniu wszelkich potrzeb prawnych związanych z codzienną działalnością.

Proponujemy współpracę, w ramach której specjalnie dedykowany pracownik Kancelarii, realizuje zadania w siedzibie klienta. Daje to możliwość bieżącej konsultacji spraw związanych z działalnością przedsiębiorstwa, co pozwala oszczędzić czas, poprawia jakość współpracy i sprzyja budowaniu długoterminowej relacji biznesowej. Dodatkowo klient jest na bieżąco zapoznawany ze zmianami w przepisach prawa dotyczących jego branży.

Do najczęściej realizowanych usług należą:

  • Udział w procesie negocjowania warunków umów i kontraktów
  • Redagowanie i opiniowanie kontraktów, umów i dokumentacji niezbędnej dla działania przedsiębiorstwa
  • Pomoc w tworzeniu regulaminów zarządów i rad nadzorczych
  • Tworzenie aktów z zakresu prawa pracy, a w tym m. in. regulaminy wynagradzania, pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Doradztwo w obszarze prawa zamówień publicznych, reprezentacja w postępowaniach odwoławczych
  • Zastępstwo procesowe i pozaprocesowe w postępowaniach administracyjnych (np. o uzyskanie licencji lub koncesji)
  • Wsparcie w zakresie windykacji należności